Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Bogowie
Bestiariusz
Przedmioty
Alchemia
Bronie
Czary
Kamienie teleportacyjne
Kowalstwo
Zbroje
Pomoc
Ciężkie skrzynie
Prastara wiedza
Zadania
Kody
Ciekawostki
Trine Games Studio
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

O grze
napisał: Isentor, dnia 07.05.2011 14:47

1

?wiatowa data premiery: 21 pa?dziernika 2008

Polska data premiery: 4 grudnia 2008

J?zyk: Polski

Gatunek: cRPG

Ilo?? DVD: 1

Producent: Trine Games Studio

Polski dystrybutor: CD Projekt

Zakup:

 

Wymagania:

Procesor: 2 GHz

Pami??: 512 MB RAM

Karta graficzna: 128 MB RAM

Miejsce na dysku: 4,6 GB

Dodatkowe: DirectX 9.0c lub wy?szy


Opis gry:
„Min??y dwa lata od czasu gdy bezimienny bohater znikn?? w portalu wraz z Xardasem i opu?ci? Myrtan?. Mia? to by? pocz?tek nowej ery. Ery tolerancji i pokoju. I rzeczywi?cie, zdawa?o si?, ?e wreszcie z popio?ów zacz??o odradza? si? nowe imperium. Jednak kruchy pokój mi?dzy lud?mi i orkami, mozolnie budowany przez d?ugi czas, znów jest powa?nie zagro?ony. Myrtana ponownie pogr??a si? w chaosie. Gorn, Twój dawny przyjaciel, a obecnie w?adca Gothy, d??y do otwartego konfliktu. Orkowie nie pozostaj? d?u?ni.
Na pierwsze ataki Orkowie zareagowali z typow? dla siebie agresj?. Rozpocz??y si? napady na karawany i pograniczne posterunki. Za bro? chwycili podró?uj?cy kupcy i broni?cy umocnie? stra?nicy. Wizja pokoju w Myrtanie zosta?a przes?oni?ta mrocznym widmem nadchodz?cej wojny.
Jako Bezimienny znów musisz zaprowadzi? pokój i pogodzi? zwa?nione strony lecz tym razem zadanie to b?dzie wyj?tkowo trudne. Twoja reputacja zosta?a nadszarpni?ta, nie wszystkie przyja?nie wytrzyma?y prób? czasu. Czy dawni kompani oka?? si? równie lojalni co kiedy?? Sta?e? si? legend?, lecz pami?taj - ka?da legenda ma swój kres...
...to pocz?tek naszej opowie?ci, to pocz?tek Gothic 3: Zmierzch Bogów!”

Oto niektóre cechy gry:

  • Ulepszony silnik graficzny, dzi?ki któremu mo?liwe by?o stworzenie najbardziej realistycznego i fascynuj?cego ?wiata gry!
  • Ogromne ?yj?ce w?asnym ?yciem ?rodowisko, aktywnie reaguj?ce na poczynania gracza i oferuj?ce niesko?czone mo?liwo?ci interakcji ze ?wiatem i jego populacj?.
  • Ulepszony system walki ze zró?nicowanymi stylami walki, w??czaj?c to walk? dwoma mieczami na raz!
  • Fascynuj?ce zadania poboczne.
  • Nowe gatunki potworów i zwierz?t tworz?cych ?yj?cy ?wiat wraz z niezliczonymi ilo?ciami humanoidalnych przyjació? i przeciwników
  • Ponad 20 godzin rozgrywki.
  • Samodzielny dodatek.