Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Umiej?tno?ci
napisał: Isentor, dnia 06.04.2011 12:37
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

Zdobywaj?c punkty do?wiadczenia, zdobywamy poziomy. Z kolei ka?dy poziom dodaje nam 10 punktów nauki, które mo?emy wykorzysta? w ró?ny sposób.

 

Atrybuty

Si?a – jest to podstawowy atrybut dla wojownika walcz?cego w zwarciu. Jest potrzebna do pos?ugiwania si? coraz to lepszym or??em, szczególnie bronie dwur?czne wymagaj? du?ej si?y. Równie? pozwoli nam ona zadawa? mocniejsze ciosy broni? bia??.

1

Zr?czno?? – jest to podstawowy atrybut do walki na odleg?o??. Dzi?ki niej mo?emy szybciej rzuca? czary oraz dzier?y? coraz to lepsze ?uki i kusze, a tak?e celniej i mocniej strzela? z tych ostatnich. Kusze wymagaj? stanowczo wi?kszej zr?czno?ci ni? ?uki.
2

Mana - jest to podstawowy atrybut dla maga. Najwa?niejsz? rzecz?, jak? nale?y wiedzie? o manie to to, ?e im lepsze zakl?cie rzucasz, tym wi?cej jej tracisz.
3
 
Walka

Walka broni? bia?? – wyró?niamy dwa rodzaje broni bia?ej – miecze jednor?czne oraz miecze dwur?czne. Miecze jednor?czne s? szybkie, maj? krótki zasi?g, wymagaj? ma?o si?y i zadaj? ma?e obra?enia, za? miecze dwur?czne s? wolne, maj? daleki zasi?g, wymagaj? du?o si?y i zadaj? du?e obra?enia. Aby nauczy? si? podstaw walki broni? dwur?czn? trzeba najpierw nauczy? si? w stopniu mistrzowskim walczy? broni? jednor?czn?.
4

Walka broni? strzeleck? – mo?na wyró?ni? dwa rodzaje broni strzeleckiej – ?uki i kusze. Z ?uku mo?na szybciej strzela?, ale zadaj? ma?e obra?enia, za? z kuszy wolniej si? strzela, lecz zadaj? si? przy jej pomocy du?e obra?enia.
5
 
Magia

Kr?gi magii – istnieje sze?? kr?gów magii, które pozwalaj? u?ywa? magii runicznej. W przeciwie?stwie do magicznych zwojów, których mo?na u?y? tylko raz, runy s? wielokrotnego u?ytku. Kr?gów magii jest sze??.
3
Umiej?tno?ci specjalne
 
Akrobatyka – bardzo przydatna umiej?tno??. Ucz?c si? akrobatyki, mo?na dalej skaka? ni? normalnie, a upadek z du?ej wysoko?ci zostanie z?agodzony.
6
Skradanie si? – równie? przydatna umiej?tno??, pozwalaj?ca si? skrada?. Ucz?c si? skradania, mo?na niepostrze?enie podej?? do drugiej osoby i j? okra??, lub zaatakowa?. Skradanie si? do potworów nie jest dobrym pomys?em, poniewa? wi?kszo?? z nich jest czujna i ma dobry w?ch.
7 
Umiej?tno?ci z?odziejskie
 
Kradzie? – umiej?tno?? ?ci?le zwi?zana ze skradaniem si?. Ucz?c si? jej, mo?na zmniejszy? swe szanse pora?ki okradaj?c kogo?. Przede wszystkim nie mo?na da? si? z?apa?, ani zosta? zauwa?onym przez osob? trzeci?.

Otwieranie zamków – umiej?tno?? niezwykle przydatna. Dzi?ki niej mo?na przede wszystkim otwiera? drzwi i skrzynie z wi?kszym powodzeniem. Aby otworzy? skrzyni? potrzebny jest wytrych.
9
?owiectwo
 
Zbieranie trofeów – umiej?tno?? ta pozwala na oprawianie zwierzyny. Dzi?ki niej mo?na si? szybko wzbogaci?.
10