Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Magiczna bariera
napisał: Isentor, dnia 06.04.2011 12:36
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

?ywot Kopaczy

1

Wieczne wi?zienie, niesko?czona praca, katorga w dzie? i w nocy, bandyci rodzin? - wiele porówna? mo?na dostosowa? do Magicznej Bariery i ka?de z nich jest jak najbardziej trafne. Ta pradawna moc budzi groz?, ale i nienawi?? oraz obrzydzenie...

 

 

Wypadek przy tworzeniu Magicznej Bariery

2

Warto by by?o zacz?? od faktu, ?e sam Król Rhobar II wys?a? swoich najpot??niejszych Magów, by ci dla jego chwa?y i pragnienia zwyci?stwa wojny z orkami, tereny zwane Górnicz? Dolin? otoczyli pradawn? moc? aby zabezpieczy? tamtejsze kopalnie. Podczas wielkiego rytua?u, moc magiczna wymyka si? Magom spod kontroli i bariera zamiast ogarn?? kopalnie i obóz, ogarnia swoim p?aszczem ogromne tereny - wch?aniaj?c tym samych Magów. I to dzia?anie zapewnia równie? inny skutek - ?adna ?ywa istota nie mo?e przekroczy? granicy tej?e Magicznej Bariery, gdy? zostanie unicestwiona.

 

 

Skazany na piek?o

3

Król korzystaj?c z przywileju taniej si?y roboczej, postanowi? wyda? dekret królewski, w którym jasno da? do zrozumienia, ?e ka?dy obywatel który dopu?ci si? byle jakiego przest?pstwa, b?dzie skazany na Górnicz? Dolin? - wype?nione ci??k? prac? w kopalniach rudy, i w?ród prawdziwych bandytów ?ycie. I tak te? si? dzieje, ludzie pope?niaj?c coraz wi?cej wykrocze? s? pi?tnowani mianem "Kopaczy" i zsy?ani do przymusowych prac w kopalniach na chwa?? króla i zwyci?stwa wojny z orkami. Jest to do?? logiczne posuni?cie - im wi?cej r?k do pracy tym szybszy przyp?yw cennego kruszcu, i tym szybciej victoria z przeciwnikami.

 

 

Kobiety, ?ywno??, trunki - wszystko za rud?

4

Jak ju? wspomnia?em, do Bariery mo?na wej??, ale z niej ju? wyj?? nie mo?na. Nikt nie chce rozmawia? o tej kopule, gdy? ludzie s?dz? ?e niema na jej temat za du?o do powiedzenia. W tej sytuacji najlepiej jest przytoczy? s?owa Xardas'a nekromanty który powiada tak: 


Odpowied? któr? szukasz, spoczywa g??boko pod miastem orków

 

Co do innych obozów i pogl?dów na temat Magicznej Bariery...

 Bractwo ?ni?cego, sekta z obozu na Bagnie wierzy, ?e ich Bóg ?ni?cy, przerwie kajdany Magicznej Bariery i wierz?cy w ?ni?cego poczuj? smak wolno?ci wielbi?c przy tym swojego Boga. Szkoda tylko, ?e nie zdaj? sobie poj?cia, ?e to on jest przyczyn? rozprzestrzenia si? Magicznej Bariery...

Nowy Obóz nie upatruje w Adanosie zbawienia. Magowie Wody maj? prosty plan. Wiedz? ?e ka?da bry?ka rudy zawiera niewielki ?adunek energii magicznej. Zbieraj?c wielk? ilo?? tego surowca i uwalniaj?c jego pot?g?. Uwa?aj?, ?e s? w stanie przerwa? dzia?anie Magicznej Bariery pod wp?ywem wielkiej mocy zebranego kopca. Do tego? planu potrzebuj? równie? pi?ciu kamieni ogniskuj?cych których u?yto do tworzenia Bariery oraz staro?ytnej ksi?gi, zwanej Almanach.


Nawi?zuj?c do drugiej cz??ci gry: Po pokonaniu ?ni?cego, Bariera upada, tym samym zwracaj?c wolno?? wszystkim skazanym bandytom. Khorinis i jego tereny staj? si? ma?o bezpieczne, a statystyki kradzie?y i bandytyzmu zwi?kszaj? si? z dnia na dzie?. W dodatku, w obieg powszechny wchodzi Bagienne ziele które sprawia, ?e wojownikom walczy si? o wiele gorzej, tym samym os?abiaj?c ich si?y, jak i fizyczne tak i witalne.
Król nie otrzymuje ju? w normalnym tempie rudy, jak to by?o za czasów Koloni. Czuje, ?e wojn? przegrywa...