Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Xardas
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 23:04

 

Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce
Wst?p
Xardas by? jednym spo?ród 12 najlepszych Magów, którzy przybyli na Khorinis z Myrtany. Król wys?a? ich na wysp? z zadanie utworzenia magicznej bariery która mia?a os?ania? ca?? Górnicz? Dolin?. Ju? wtedy by? on jednym z najpot??niejszych Magów Ognia. Którego? dnia co? posz?o nie tak i bariera wymkn??a si? spod kontroli wi???c wszystkich w jej obr?bie. Kolonia zosta? wyzwolona z r?k stra?ników, a Magowie nie maj?c innego wyj?cia przy??czyli si? do buntowników. Nied?ugo pó?niej Xardas pod wp?ywem wizji Beliara opu?ci? kr?g ognia wybraj?c ?ycie Nekromanty, zaszy? si? na uboczu z dala od nieproszonych go?ci oddaj?c si? badaniom tajemnic mrocznych sztuk. IPB Image

Odnalezienie Xardasa nie jest prostym zadaniem ?eby do niego dotrze? trzeba zapu?ci? si? w g??b ziemi Orków, a jego wie?a jest pilnie strze?ona przez jego s?ugi. Kiedy pierwszy raz spotykamy Maga mo?emy ?mia?o stwierdzi? i? nie pró?nowa? on przez ca?y czas który sp?dzi? w samotno?ci. W?adaj?c szóstym kr?giem magii sta? si? bez w?tpienia najpot??niejszym Magiem w obr?bie bariery, dodatkowo znalaz? odpowiedzi na wiele pyta?. Dzi?ki temu naprowadza nas na w?a?ciwe tory dzi?ki czemu po wielu zawi?o?ciach mo?emy podj?? walk? przeciwko pot??nemu Demonowi który spowodowa? ca?y ba?agan panuj?cy w kolonii . Tu? przed ostatecznym starciem Xardas teleportuje si? do ?wi?tyni ?ni?cego daj?c nam ostatnie wa?ne wskazówki dzi?ki któremu b?dzie nam dane wygna? z?o w za?wiaty. Podczas podró?y Mag straci? wi?kszo?? swoich si? i zemdla?.


IPB Image

Zatopiona Wie?a
By?a to pierwsza siedziba Xardasa w Górniczej Dolinie która podczas trz?sienia ziemi zosta?a poch?oni?ta przez jedno ze wschodnich jezior. Do dzi? jej szczyt wystaje ponad tafle wody. Mag nigdy nie zada? sobie trudu aby wróci? po zatopione w niej rzeczy, dlatego w jej wn?trzu skryte s? prawdziwe skarby.


IPB Image


Wie?a Xardasa w Górniczej Dolinie
Po zniszczeniu poprzedniego miejsca pobytu Xardas wzniós? now? wie?e po?o?on? niedaleko od poprzedniej. Znajduje si? ona na ziemiach Orków dlatego ci??ko si? tam dosta?. Nekromanta zamieszkuj? wy?szy poziom do którego mo?na dotrze? tylko za pomoc? teleportu. Wie?a ta przetrwa w nienaruszonym stanie upadek bariery dlatego mo?emy odwiedzi? j? tak?e podczas kolejnych cz??ci gry.IPB Image