Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Solucja
napisał: Isentor, dnia 07.04.2011 21:38
rozdzial 1

Przyj?cie do Starego Obozu:
Zaraz po zrzuceniu do kolonii rozmawiasz z Diego, który namawia ci?, aby? do??czy? do Starego Obozu. Idziemy tam i rozmawiamy z Thorusem (pilnuje bramy wewn?trznego pier?cienia). Mówimy mu, ?e chcemy pracowa? dla Gomeza. Udajemy si? do Diego, który zleci nam zjednanie sobie wi?kszo?ci wp?ywowych ludzi. Sam Diego daje nam zadanie udania si? do Starej Kopalni i odebrania listy od jej szefa - Jana. Jednak po drodze napotkamy troch? silniejsze stwory, wi?c radzi?bym zacz?? od czego? innego. Udajemy si? do Z?ego i rozmawiamy z nim. Zleci nam zadanie poszukania Neka. Udajemy si? do Fletchera, któremu mówimy o ca?ej sprawie. Aby u?atwi? sobie nieco zadanie idziemy do Snaffa i pytamy si? go o zup? z chrz?szczy. Prowadzimy z nim dalej dialog i dowiadujemy si?, ?e Nek zbiera? grzyby dla Snaffa. Wychodzimy przez po?udniow? bram? i udajemy si? na pole grzybów. Niedaleko znajduje si? jaskinia broniona przez kretoszczury. Zabijamy potwory i zbieramy pozosta?o?ci po Neku. W?ród nich znajdziemy pewien amulet, którego musimy odda? Z?emu. Mo?emy te? porozmawia? z Fletcherem o Neku. Nast?pnie udajemy si? do ?wistaka i prosimy go o zadanie. On nam mówi, aby?my zdobyli ozdabiany miecz u Fiska. Bierzemy od niego rud? i rozmawiamy z Fiskiem. Ten chce teraz 110 bry?ek rudy, a ?wistak da? nam tylko 100. Fiskowi mówimy, ?e przyjdziemy pó?niej. Rozmawiamy ponownie z ?wistakiem i bierzemy od niego kolejne 10 bry?ek rudy. Udajemy si? do Fiska i kupujemy od niego miecz, który zanosimy do ?wistaka. Naj?atwiej zjedna? jest sobie Scatty'ego, który mówi nam, ?eby?my powalczyli na arenie. W?a?ciwie mo?emy tylko walczy? z Kirgo i Kharimem. I tak spuszcz? nam baty, ale wybieramy Kharima i wyzywamy go na aren?. B?dzie chcia? zna? powód walki, wybieramy wtedy ostatni? opcj?. Po walce udajemy si? do Scatty'ego, który mówi nam, ?e z ch?ci? wstawi si? za nami u Diego. Potem udajemy si? na targowisko i rozmawiamy z Dexterem. Zleca nam on zadanie ukradni?cia receptury Chor Calomowi. Na targu znajduje si? pewien baal, który z ch?ci? nas zaprowadzi do jego obozu. Pytamy si? Lestera o drog? do laboratorium i rozmawiamy z Cor Calomem. Ten ostatni mówi nam, ?e jego mikstury nie s? na sprzeda?. Podchodzimy do jego kufra i z pomoc? wytrychów otwieramy zamek i kradniemy receptur?, któr? odnosimy do Dextera. Nast?pnie udajemy si? do R?czki. Je?eli wcze?niej rozmawiali?my z Diego o nim, to b?dzie móg? si? za nami wstawi?, je?eli nauczymy si? jednej z umiej?tno?ci z?odziejskich. Nast?pnie udajemy si? do Thorusa i ca?y czas nalegamy, aby zleci? nam zadanie. Po naszych j?kach mówi nam, ?eby?my pozbyli si? Mordraga. S? ??cznie a? trzy sposoby na pozbycie si? go. Mówimy mu, ?e ma problem. Poprzez agresywniejsze dialogi doprowadzimy do pojedynku. Z Mordragiem ?atwo nie b?dzie. Je?li jednak go pokonamy to mo?emy go albo zabi?, albo pozostawi? przy ?yciu. Trzecim ?atwiejszym sposobem jest to, ?eby?my mu powiedzieli, aby zaprowadzi? nas do Nowego Obozu. Wracamy do Testu Zaufania od Diego. Aby u?atwi? sobie zadanie idziemy do Grahama i prosimy go o map?. Udajemy si? teraz do Starej Kopalni i rozmawiamy z Janem. Wracamy do obozu. Rozmawiamy z Diego, a potem z Thorusem. Idziemy do Gomeza w budynku magnatów. Kruk nas do niego zaprowadzi. Wa?ne teraz jest, ?eby?my poprowadzili z nim odpowiedni dialog. Mówimy mu, ?e mamy kontakty w ca?ej Kolonii. Wymieniamy wszystkich oprócz Y'Beriona, gdy? przywódca nas zabije. Gratuluj?! Je?eli uko?czyli?my 5 poziom to jeste?my Cieniem. Jeszcze trzeba dope?ni? pewne formalno?ci z Krukiem. Gdy ju? da nam zadanie udajemy si? do Obozu Bractwa i rozmawiamy z Lesterem. Zaczyna si? drugi rozdzia?.

Przyj?cie do Nowego Obozu:
Wykorzystuj?c okazj? zadania od Thorusa, w którym musimy pozby? si? Mordraga warto poprosi? go, aby zaprowadzi? nas do Nowego Obozu. Podró? b?dzie dosy? d?uga i m?cz?ca, wi?c bierzemy troch? jedzenia, aby w razie, czego uleczy? rany. Kiedy dotrzemy ju? pod bram? obozu, Mordrag da nam pier?cie?, który mamy przekaza? Laresowi. Niedaleko wej?cia zauwa?ymy wielkie pole ry?u. Unikamy szkodnika imieniem Lewus, gdy? otrzymamy bardzo niemi?? propozycj? zadania od niego. Kiedy dojdziemy do ogromnej jaskini kierujemy si? w lewo. Tam zaczepia nas jeden szkodnik, z którym przeprowadzamy krótki dialog nt. Laresa. Dalej zaczepia nas szkodnik imieniem Roscoe. Mówimy mu, ?e mamy powód do zobaczenia si? z Laresem. Przeprowadzamy dialog z Laresem i mówimy mu, ?e chcemy zosta? szkodnikiem. Musimy dla niego wype?ni? trzy zadania: da? mu pier?cie? Mordraga, da? mu 400 bry?ek rudy (szczegó?y poni?ej) i da? mu list? od Jana. Pier?cie? dajemy mu od razu. Nast?pnie idziemy do karczmy na jeziorze i przekupujemy wykidaj?a 100 bry?kami rudy. Wchodzimy do ?rodka i od razu mo?emy porozmawia? z Mordragiem, któremu mieli?my przekaza? wiadomo?? od Laresa. Idziemy te? do Baala Isidro i przekonujemy go trunkiem, aby da? nam ziele, które sprzedamy. Gdy sprzedamy ca?e ziele idziemy do Laresa i oddajemy mu ca?y ?up. Teraz korzystamy z zadania Testu Zaufania w Starym Obozie. Kiedy ju? zdob?dziemy list? idziemy prosto do Laresa, który dopisuje kilka rzeczy do listy. Idziemy do Starego Obozu i oddajemy list? Diego. Wracamy do Laresa. Jego ludzie ju? napadn?li na konwój, wi?c mo?emy odebra? ju? swoj? nagrod? od Gorna. Je?eli uko?czyli?my 5 poziom to jeste?my Szkodnikiem. Idziemy do Mordraga i rozmawiamy z nim o zadaniu dla nas. Udajemy si? do Obozu na Bagnie i rozmawiamy z Lesterem. Rozpoczyna si? drugi rozdzia?.

Przyj?cie do Bractwa ?ni?cego:
Korzystaj?c z tego, ?e baal na targowisku chce nas zaprowadzi? do obozu na bagnie udajemy si? tam z nim. Najlepiej zrobimy, je?li ka?demu, kto nas o to pyta powiedzie?, ?e chcemy do??czy? do Bractwa ?ni?cego. Baal, który opiekuje si? Nowicjuszami zwie si? Cor Calom. Znajduje si? on w laboratorium. Po rozmowie z nim dowiadujemy si?, ?e musimy uzyska? zgod? czterech baalów. Aby zjedna? sobie Baala Namiba trzeba zapyta? Lestera o drog? do jakiego? miejsca w obozie. Podczas gdy on b?dzie nas prowadzi? pytamy si? go jak mamy sk?oni? baala do rozmowy z nami. Lester zrobi teraz wszystko za nas, kiedy podejdziemy do mistrza. Nast?pny jest Baal Orun. Tutaj nie b?dzie ?atwo. Najpierw idziemy na lew? cz??? obozu. Tam znajduje si? baal i pracownicy. Jeden z nich zwie si? Ghorimem - od niego bierzemy zadanie. Idziemy pod labolatorium do Nowicjusza imieniem Harlok. Teraz wiemy ju? co robi?. Trudnym przeciwnikiem nie jest, ale i tak nie?le walczy. Rozmawiamy z nim i wracamy do Ghorima. Zadanie wype?nione, jednak to tylko wst?p do w?a?ciwego zadania. Teraz, gdy podejdziemy do baala Oruna ten zleci nam zadanie zebrania ziela. Przy obozie znajduje si? bagno (a raczej las). Po pierwszej stronie bagna, która znajduje si? przed tym lasem znajduj? si? zbieracze. Rozmawiamy z Nowicjuszem Balorem. On daje nam ziele (50 sztuk). Teraz udajemy si? na drug? stron? bagna (za lasem). I tutaj rada: dobrze jest ca?y las okr??y?, gdy? mo?emy spotka? nieciekawe stworzenia. Rozmawiamy z Viranem, który zleci nam zadanie pozbycia si? krwiopijców w promieniu oko?o 20 kroków. Rozgl?damy si? dobrze, gdy? gdy przy ?yciu pozostanie cho? jeden krwiopijca zadanie b?dzie niezaliczone. Z ca?ym zielem udajemy si? do Cor Caloma. Wracamy do Baala Oruna. W?a?nie zjednali?my sobie kolejnego guru. W nagrod? Baal daje nam zakl?cie snu. Idziemy do Baal Cadara (Lester poka?e nam drog? [nauczyciele]) i u?ywamy zakl?cia snu na jednym z jego uczniów. Kolejny guru jest nasz. Aby przekona? guru Baal Tayona musimy i?? do Nowego Obozu i porozmawia? z Baalem Kaganem. Od niego bierzemy ziele i rozdajemy je szkodnikom i najemnikom. Kiedy pyta si? nas, co chcemy w nagrod? wybieramy opcj? pomocy w dostaniu si? do Bractwa. Dostajemy specjalnie przygotowany Zew Nocy dla Baal Tyona. Zanosimy go guru. Kiedy guru go zapali za?nie na chwil?. Po jego obudzeniu czeka nas ma?y dialog. W?a?nie zjednali?my sobie kolejnego guru. Ostatni guru to Baal Tondral. Znajduje si? on niedaleko ku?ni. Sam si? do nas odezwie, nie ma obawy. Po rozmowy z nim udajemy si? do Starego Obozu i rozmawiamy z kopaczem imieniem Dusty. Znajdziemy go przy targowisku. Mówimy mu, ?e pomo?emy mu w dostaniu si? do Bractwa ?ni?cego. Wychodzimy po?udniow? bram? i tam dokonujemy formalno?ci ze stra?nikami. Przekupujemy ich 100 bry?kami rudy. Wraz z Dusty'm idziemy do guru. Po rozmowie z Baalem Tondralem zaliczamy misj?. W?a?nie zjednali?my sobie wszystkich pi?ciu guru. Jednego z nich mo?na sobie odpu?ci?, gdy? wymagane jest zjednanie sobie tylko czterech z nich. Idziemy do Cor Caloma i dope?niamy z nim ostatnie formalno?ci. Aby rozpocz?? si? drugi rozdzia? udajemy si? do Lestera.

 

rozdzial 2

Rozdzia? jest bardzo krótki, jednak mo?emy napotka? przeszkody w pokonywaniu potworów. Po rozmowie z Lesterem udajemy si? na ?wi?tynne wzgórze i rozmawiamy ze stra?nikiem, który nas zaczepi. Mówimy mu, ?e przysy?a nas Lester. Idziemy do Y'Beriona i rozmawiamy z nim. Mamy zadanie odzyskania kamienia ogniskuj?cego. Idziemy wed?ug mapy, któr? da? nam Y'Berion. Przed wej?ciem do lasu jedna rada: idziemy lewym brzegiem lasu, gdy? na ?cie?ce znajduje si? horda wilków. Zapewne znajdziemy na ko?cu lasu Nowicjusza Nyrasa. Po rozmowie z nim musimy go pobi?. Zabieramy mu kamie? ogniskuj?cy i udajemy si? do Ja?nie O?wieconego. On nam natomiast mówi, ?e kamie? trzeba odda? Cor Calomowi. Po rozmowie z Cor Calomem dowiadujemy si?, ?e musimy i?? do Starej Kopalni. Idziemy tam i rozmawiamy z Janem. Ten nam natomiast ka?e zdoby? ko?o z?bate. Schodzimy na dó?, gdzie stoi dwóch stra?ników. Znajduje si? tam jaskinia, lecz to nie jest ta w?a?ciwa. Id?c dalej napotkamy grupk? kopaczy i dwóch stra?ników - jeden strzeg?cy kopaczy, a drugi nieco wcze?niej pilnuje przej?cia do pobocznego tunelu. W tym krótkim tunelu znajduje si? w?a?nie rozdrabniacz. Rozdrabniacz jest ogromny i po nim w?a?nie poznamy, ?e to w?a?ciwa jaskinia. Teraz czeka nas ?miertelna walka z pe?zaczami. Radzi?bym u?y? czarów, gdy? w walce wr?cz nie mamy tutaj szans, gdy? trzeba jeszcze schodzi? po drabinie. Pomocne mog? si? okaza? ogromne kamienie w g??bi jaskini. Ko?o le?y przy samym rozdrabniaczu. Gdy odniesiemy ko?o Jan nam mówi, ?eby?my znale?li Ashgana i powiedzieli mu, aby otworzy? bram?. I kolejne zadanie: mamy przytaszczy? do niego od 2 do 3 Stra?ników ?wi?tynnych. Wszyscy Stra?nicy ?wi?tynni, którzy maj? imiona z ch?ci? nam pomog?. Wracamy do Ashgana i otwieramy bram?. Najlepiej jest teraz si? odsun??. Gdy Stra?nicy ?wi?tynni i Ashgan wybij? wszystkie bestie wchodzimy do ?rodka jaskini. Walka nie b?dzie ?atwa. Najlepiej nie oszcz?dza? czarów i amunicji do strza?, gdy? z naszego jednor?cznego miecza pe?zaczy nie wybijemy. W ko?cu dojdziemy do bardzo niskiego tunelu - to znak, ?e jeste?my blisko królowej. W ko?cu znajdziemy si? przed królow? pe?zaczy. Królowa jest bardzo trudnym przeciwnikiem, gdy? paruje nasze ciosy. Tutaj nie ma ?adnych porad, lecz mo?emy ostatecznie ukra?? miecz jednemu ze Stra?ników ?wi?tynnych. Ostatecznie jej nie trzeba pokona? lecz do?wiadczenie umknie nam. Koniecznie zabieramy jaja le??ce wokó? królowej. Te jaja odnosimy Cor Calomowi. Jednak przed tym mo?emy do??czy? do starszej gildii w obozie (Stra?nik, Najemnik, Stra?nik ?wi?tynny). Po odniesieniu jaj i rozmowie z Cor Calomem na ?wi?tynnym placu znajdujemy Nowicjusza Talasa. On nas zaprowadzi na miejsce. Tam musimy stoczy? nie?atw? walk? z goblinami. Porada: najlepiej jest zabi? 1-2 czarnych goblinów i ucieka? przed reszt? itd. W jaskini znajdziemy dwie skrzynie, w jednej z nich jest schowany Almanach. Ten zanosimy do Cor Caloma. Czekamy do pó?nocy i przychodzimy na plac ?wi?tynny. Po filmie rozpoczyna si? rozdzia? III.

 

rozdzial 3

Na filmie wida? jak Y'Berion os?ab?. Podchodzimy do Cor Angara i rozmawiamy z nim. I znowu: brudna robota. Musimy i?? na cmentarzysko orków. Nowicjusz Talas wska?e nam drog?. Talas wraca do obozu, a my przechodzimy przez most. Napotykamy wiele przeszkód w tym orków. W sprawie orków porad jest ma?o. Pozostaj? nam czary i umiej?tno?? walki broni?. Napotkamy na przej?cie. Obok stoi ko?owrót. Wchodzimy do ?rodka. Zag??biaj?c si? wg??b jaskini napotkamy Baala Lukora walcz?cego z hord? orków. Z pomieszczenia, w którym si? znajduje wychodz? trzy korytarze. Pierwszy od prawej prowadzi do zamkni?tej skrytki. W takiej ma?ej jaskini znajduje si? prze??cznik. W zamkni?tej skrytce znajduje si? po?owa pergaminu, który oddajemy Baalowi Lukorowi. W nast?pnej jaskini (?rodkowa) korytarz jest krótki, a o pergamin nie trzeba walczy?. Drug? po?ow? równie? oddajemy Baalowi Lukorowi. W pierwszej jaskini od lewej znajduje si? ogromne pomieszczenie. Zabijamy wszystkie czaj?ce Sie tam orki. Gdy podejdziemy do ?rodka jaskini (mi?dzy czterema kolumienkami) Baal Lukor zaczepi nas i powie, ?e ten pergamin mo?na u?y? w tym miejscu i jest zwojem magicznym. Podchodzimy do prawej ?ciany jaskini, gdzie czeka na nas Baal Lukor. U?ywamy zakl?cia teleportacyjnego. Znajdujemy si? w kolejnej jaskini. Otwieramy ko?owrót. Rozmawiamy z baalem. Idziemy z nim w g??b jaskini. Gdy wejdziemy do ma?ej komnatki guru b?dzie nas próbowa? zabi?. U?ywamy miecza i zabijamy biednego starca. Wracamy do obozu. Tym razem musimy uda? si? po zio?a lecznicze na bagna. Gdy zaczepimy jeszcze raz Cor Angara powie nam nieco wi?cej o tych zio?ach. Gdy ju? zbierzemy wszystkie ro?liny i wrócimy do mistrza stra?y ten powie nam, ?e ja?nie o?wiecony nie ?yje. Dostajemy od niego zadanie (nie b?d? si? tu rozpisywa? za bardzo). Idziemy do laboratorium Cor Caloma i zabieramy almanach i kamie? ogniskuj?cy. Udajemy si? do Nowego Obozu. Z pewno?ci? natrafimy tam na Gorna, który nam powie jak dosta? si? do magów. Udajemy si? do Cronosa i mówimy mu, ?e ?ni?cy jest demonem. On nam daje has?o. Idziemy na gór? jaskini i rozmawiamy ze stra?nikami. Udajemy si? teraz do Saturasa. Prowadzimy z nim d?ugi dialog. Mamy za zadanie odzyska? kamienie ogniskuj?ce. Saturas daje nam map?, dzi?ki której znajdziemy wszystkie kamienie ogniskuj?ce. Kolejno?? nie jest obowi?zkowa. W kanionie trolli na pó?nocy spotkamy Diego. Z jego pomoc? pokonujemy gobliny. Kiedy Diego zajmie si? trollem, my znajdujemy zwój zmniejszenia potwora, którego u?ywamy na trollu. Teraz bez problemu zabijemy trolla. Za trollem znajduje si? ko?owrót, który zaci?? si?. Diego naprawi go. Teraz idziemy do jaskini. Kamienia ogniskuj?cego broni? harpie. Nast?pny kamie? ogniskuj?cy zdobywamy w krypcie pod kamiennym kr?giem. Znajdujemy tam te? Miltena, który mówi nam o otoczeniu. Wchodzimy do jaskini i wykorzystujemy zakl?cie od Miltena na stra?niku krypty. Wyka?czamy szkielety. Kamie? ogniskuj?cy znajdziemy w kufrze. Teraz udajemy si? do kamiennej fortecy. Tam znajdziemy Lestera. Idziemy z nim i pokonujemy wszystkie potwory w fortecy. W kufrze w bibliotece znajdziemy klucz. Znajdujemy pomieszczenie z drabin?, po której wspinamy si?. Na zewn?trz znajdziemy kufer, z którego zabieramy dokument. Ten ostatni oddajemy Lesterowi. W dowód wdzi?czno?ci Lester powie nam jak dosi?gn?? kamienia. Idziemy teraz do ruin starego klasztoru, gdzie spotykamy Gorna. Idziemy za Gornem. Dojdziemy do jaskini, w której znajduj? si? kufry. W jednym z nich znajduj? si? zwoje, które zabieramy. Teraz wracamy z Gornem na miejsce bitwy. Dojdziemy do pewnej bramy. U?ywamy zakl?cia przemiany w chrz?szcza, które zdobyli?my w jaskini. Przechodzimy przez szpar? przy kratach. Otwieramy bram?. Po hordzie z?baczy znajdziemy jaskini?. Tam jest schowany kamie? ogniskuj?cy w kufrze. Wspaniale! Mamy wszystkie kamienie ogniskuj?ce. Wracamy do Saturasa i kolejny dialog. Zaczyna si? rozdzia? IV.

 

rozdzial 4
Teraz mamy dosy? m?cz?ce zadanie: i?? do magów ognia i przekaza? im wiadomo?? od Saturasa. Przed obozem napotkamy si? na Miltena lub Diego (zale?y, któr? bram? b?dziemy i??). Oni nam opowiedz? o wszystkim, co zasz?o w obozie. Magowie s? zamordowani. Wracamy do Saturasa. Przeprowadzamy z nim dialog o Xardasie. Mamy go odnale??. Od razu mówi?, ?e dobrze by by?o zakupi? teraz kilkana?cie zwojów z podstawowymi zakl?ciami ognia i lodu oraz m?ot do walki. Najtrudniej jest do Xardasa dotrze?. Id?c w g??b terenów orkowych napotkamy w?ski tunel, a w nim golemy. Kamiennego Golemy zdziesi?tkujemy przy pomocy m?ota. Lodowego Golema nale?y potraktowa? ostr? dawk? magii ognia. Pozosta? jeszcze Ognisty Golem, który nie sprawi nam k?opotów, je?eli mamy dobre zakl?cie lodu. Z pewno?ci? napotkamy nieopodal wie??, a w niej demona Xardasa. Dajemy mu wszystkie serca golemów. W zamian otrzymujemy run? teleportacji. Idziemy porozmawia? z Xardasem. On nam zleca zadanie porozmawiania z szamanem orkowym. Niedaleko kamiennej fortecy znajduje si? most. Dalej zauwa?ymy ruiny. Tam jest atak orków na szamana, któremu pomagamy. Rozmawiamy z nim i teleportujemy si? do Xardasa. Od szamana dowiedzieli?my si? troch? o ?ni?cym. Teraz musimy zdoby? Ulu-mulu. Udajemy si? do Nowego Obozu i idziemy do Gorna. Idziemy na podbój Wolnej Kopalni. Nagle Gornowi si? przypomni, ?e szkodnik Wilk chce mówi? z Bezimiennym. Idziemy do niego i bierzemy od niego zadanie. Wracamy do Gorna. Udajemy si? z nim do Wolnej Kopalni. Za?atwiamy tam stra?ników i wchodzimy do stró?ówki. Otwieramy bram?. W ?rodku kopalni czekaj? na nas stra?nicy. Tutaj nie ma do ko?ca okre?lonej taktyki. Mo?emy skorzysta? z tego, ?e Gorn jest nie?miertelny. Zabijamy te? pe?zacze i zdejmujemy z nich p?ytki. Id?c w g??b kopalni natkniemy si? na zniewolonego orka. On nam da zadanie. Musimy zdoby? dla niego mikstur? orkow?. Jak ju? mu j? przyniesiemy on nam zleci przyniesienie okre?lonych przedmiotów. Jako ?e nam mówi gdzie mo?emy spotka? potwory, które s? nam potrzebne nie b?d? si? na ten temat rozpisywa?. Jak ju? mu zaniesiemy wszystkie potrzebne przedmioty zrobi dla nas Ulu-mulu. Jak wyjdziemy teraz z jaskini, zagada do nas Gorn i rozpocznie si? V rozdzia?.

 

rozdzial 5

Od razu odnosimy Wilkowi pancerze pe?zaczy. Zak?adamy Ulu-mulu i idziemy do obozu orków. Przed miastem orków znajduje si? Urshak. Dzi?ki niemu dowiemy si? jak dosta? si? do ?wi?tyni ?ni?cego. Wkraczamy do miasta orków. Otwieramy pierwsz? bram?. Id?c dalej natkniemy si? na czterech szamanów, którzy modl? si? do figurki. Mamy dwa wyj?cia: u?ywamy telekinezy na figurce, która otworzy nam bram?, albo ukradniemy zakl?cie teleportacyjne. Radzi?bym wybra? to drugie, gdy?, gdy u?ywamy magii orkowie nas atakuj?. Idziemy wi?c do podziemi. S? tam trzy pomieszczenia i kilka kufrów. My musimy zabra? zakl?cie orkowe. Teleportujemy si?. Stoimy w?a?nie przed ?wi?tyni? ?ni?cego. Wchodzimy do ?rodka. Przechodzimy przez kolumn? i idziemy dalej. Napotykamy szkielety. Jak ju? si? z nimi rozprawimy rozgl?damy si? dobrze. Na ?cianie znajduje si? przycisk, który naciskamy. Idziemy w g??b jaskini. Pokonujemy szkielety i naciskamy kolejne przyciski, aby otworzy?a si? brama. Na prze??cznikach stosujemy metod?: ?rodkowy, lewy, prawy. Otworzy si? brama, przez któr? przechodzimy. Na ko?cu jaskini znajduje si? kolejna, a w niej dwa prze??czniki. Trzeba u?y? tego, przy którym nie le?y szkielet. Idziemy tam, gdzie otworzyli?my bram?. Pokonujemy pot??nego szamana. Wsadzamy jego miecz w szczelin? w pod?odze. Wracamy do g?ównego korytarza. Wspinamy si? po filarach. Wciskamy przycisk i idziemy si? rozprawi? z szamanem. Wracamy do korytarza. Zaraz przy filarach znajduje si? w?ski ciemny tunel. Idziemy lew? stron?. Tam znajduj? si? prze??czniki. Naciskamy je i zabijamy demony. Pojawi si? szaman. Wracamy do korytarza. Nad filarami znajduje si? kolejny w?ski tunel. Idziemy nim. Dojdziemy do pomieszczenia. Rozprawiamy si? z pe?zaczami i Stra?nikiem ?wi?tynnym. Obok templariusza znajduje si? ogromne pomieszczenie. U?ywamy przycisku na ?cianie. Wychodz?c tam strzelamy z ?uku do tarczy zawieszonej wysoko. Wchodzimy znowu do pomieszczenia. Otworzy si? kolejny przycisk, do którego strzelamy. Wchodzimy do pomieszczenia, które si? otworzy?o. Na prze??cznikach stosujemy metod?: trzeci, pierwszy i ?rodkowy. Id?c dalej napotkasz si? na silnych przeciwników. W ko?cu dotrzesz do ma?ego pomieszczenia z kolcami. Za nim znajduje si? wyspa otoczona law?. Przejd? si? brzegiem lawy wchodz?c do ka?dego pomieszczenia i u?ywaj?c przycisków. Wysunie si? most, po którym przechodzimy. Na kolce, które si? wysuwaj? jest jeden sposób: stajemy przed kolcami, które wysun? si?. Idziemy do szamana. Zabijamy go i zabieramy mu miecz, którego pilnuje. Wracamy do pomieszczenia przed pierwszymi kolcami. Idziemy korytarzykiem, a? znajdziemy si? w ciemnym pomieszczeniu. Po filarach dostaniemy si? do windy. W??czamy przyciski. Otworzy si? brama. W tym pomieszczeniu zabijamy wszystkie demony. Idziemy rozprawi? si? z pi?tym szamanem. Nasza bro? oka?e si? nieskuteczna. Wychodzimy z jaskini i teleportujemy si? do Xardasa. Dajemy mu miecz, który ukradli?my szamanowi. On nam daje zadanie zdobycia staro?ytnej zbroi, która znajduje si? w zatopionej wie?y. Gdy zdob?dziemy zbroj? wracamy do Xardasa. Teleportujemy si? do Nowego Obozu i rozmawiamy tam z Miltenem. Udajemy si? do kopca rudy. Po filmie rozpocznie si? rozdzia? VI.

 

rozdzial 6

Wracamy do Xardasa. Udajemy si? do ?wi?tyni ?ni?cego. Z URIZJELEM na pewno damy sobie rad? z ostatnim szamanem. Id?c dalej spotkamy Xardasa. Teraz nie mo?na wróci? do zewn?trznego ?wiata. Idziemy na spotkanie ze ?ni?cym. Musimy zabi? Cor Caloma i jego s?ugusów. Wbijamy miecze we wszystkie pi?? filarów. ?ni?cy zosta? wygnany. Ogl?damy filmik. KONIEC.