Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Chromanin
napisał: Isentor, dnia 07.04.2011 21:39
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Chromanin jest zbiorem starych ksi?g magicznych. Zapisano w nich poszczególne urywki z historii maga przedstawiaj?cego moc zbioru ów ksi?g. Poszczególne tomy tej?e ksi?gi znajduj? si? w ró?nych lokacjach na terenie Kolonii.

[screen mapy ze zaznaczonymi miejscami ksi?g] 

 

Ksi?ga Pierwsza

Pierwszy tom Chromaninu odnajdziemy w ruinach Wie?y Mgie?. Znajdziemy j? na urwisku po?o?onym na pó?nocno-wschodniej cz??ci kolonii. Po wtargni?ciu do wie?y, nale?y si? skierowa? w podziemny tunel prowadz?cy pod ziemi?, gdzie znajdziemy grup? szkieletów. Po uporaniu si? z ów szkieletami warto poszuka? twórcy tych?e istot, Szkieleta Maga. Gdy napotkamy posta? nale?y bezzw?ocznie si? z ni? rozprawi?. Znajdziemy przy nim pierwszy tom ksi?gi.

"Ten, który zechce wyrzec si? ?cie?ki wyst?pku i b??du, i zechce pod??a? drog? prawa i porz?dku, pozna prawdziwe ?ród?o mojej pot?gi. Dane mu b?dzie u?y? jej, by skruszy? ogniwa tego ?wiata i posi??? najwa?niejsz? z nagród - Chromanin."

Ksi?ga Druga

Znajdziemy j? w w ruinach starego zamku góruj?cego nad koloni?. Znajduje si? on nieopodal górskiej twierdzy. Po dotarciu do ruin nale?y wspi?? si? na pó?ki skalnych ruin wie?y przylegaj?cych do budowli. Na szczycie znajdziemy drug? ksi?g?.

„Wizje Chromaninu, tajemne g?osy z zamierzch?ej przesz?o?ci, rozja?ni?y mój umys?. Nie porzuc? ich za ?adne skarby tego ?wiata. Mój los b?dzie odt?d zwi?zany z nami"

Ksi?ga Trzecia

Trzeci tom ksi?gi znajdziemy na piaskowej wyspie po?o?onej po ?rodku rzeki p?yn?cej nieopodal pó?nocnej bramy Starego Obozu. Ów wyspa znajduje si? niedaleko wodospadu ulokowanego przy ruinach klasztoru mnichów. Obok ksi?gi napotkamy kilka topielców i krwiopijców.

"O staro?ytni Bogowie! Jak to mo?liwe, ?e niegodny ?miertelnik, jakim bez w?tpienia jestem otrzyma? tak cenne dziedzictwo waszej pot?gi! Obym tylko nie zab??dzi? s?owem lub uczynkiem i nie straci? mego skarbu!"

Ksi?ga Czwarta

Tom czwarty znajdziemy po drugiej strony jeziora obok skalnej bramy prowadz?cej do Nowego Obozu. aby dosta? si? na drugi brzeg nale?y podej?? do starej chatki ulokowanej bardzo blisko wody i przep?yn?? na drugi brzeg. Obok ksi?gi znajdziemy kilka topielców, z którymi warto si? upora?.

"Nie ?miem nawet marzy? o znalezieniu si? pobli?u pot??nego Chromanina. Dni p?aczu odesz?y w niepami??. Tak niewiele dzieli mnie od osi?gni?cia absolutnej perfekcji"

Ksi?ga Pi?ta

Poszukiwania pi?tej ksi?gi warto rozpocz?? na niewielkiej pla?y ulokowanej niedaleko Wie?y Mgie?. Znajduje si? tam równie? wrak niewielkiego statku. Ksi?gi pilnuj? Ogniste Jaszczury.

"Ale nie b?d? sam kroczy? po tej ?cie?ce. Zaszczyt przypad? mi, ale musz? podzieli? si? m? pot?g? z tymi, którzy oka?? si? godni, by pod??y? w moje ?lady. Mam tylko nadziej?, ?e mnie odnajd?."

Ksi?ga Szósta

J? równie? znajdziemy w podziemiach Wie?y Mgie?.

"Znajdziesz mnie tam, gdzie wszystko si? zacz??o."

Warto równie? pami?ta?, i? aby pojawi?a si? nast?pna ksi?ga, nale?y uprzedno przeczyta? poprzedni? cz???.