Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Uriziel
napisał: Isentor, dnia 07.04.2011 21:31
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Bro?
IPB Image
Uriziel jest to bro? nietypowa sama w sobie. Stanowi idealne i wszechpot??ne zjednoczenie mocy, ducha i si?y wojownika - zadaje obra?enia jako zwyk?a bro? oraz potrafi spala? przeciwników - zadaj?c obra?enia od mocy magicznej. Legenda g?osi, ?e miecz wykonano z nieznanej stali, a jeden z Rycerzy w?adaj?cy t? broni? poleg? podczas wojny przeciw orkom, a sami orkowie boj?c si? i nie znaj?c pot?gi miecza oraz jego zastosowania, postanowili go ukry? g??boko w ?wi?tyni ?ni?cego, by nikt nigdy go nie odnalaz? ani równie? nie u?y?. Na stra?y miecza postawiono jednego z pi?ciu szamanów-kap?anów, którzy oddali serce ?ni?cemu, aby ten strzeg? prastarego artefaktu. Jak wiadomo, nieumarlakowi zadanie nie udaje si? kiedy pojawia si? nasz bohater. Sam miecz pos?u?y do walki z ostatnim szamanem oraz po?rednio przy wyp?dzeniu ?ni?cego ze ?wiata Górniczej Doliny.

 

Komnata Uriziela
IPB Image
Kiedy pierwszy raz zetkniemy si? z mieczem, to b?dzie on w stanie "u?pienia". Po dostarczeniu miecza Xardasowi - nekromancie, powie nam, ?e miecz nie ma w sobie mocy magicznej, co czyni z niego zwyk?? broni? bia??. Aby przywróci? dawn? pot?g? temu wspania?emu or??u, trzeba b?dzie znale?? pot??ne ?ród?o magicznej energii oraz maga, który wypowie odpowiednie s?owa b?d?c celebransem ca?ego rytua?u. Z za?o?enia Xardasa wynikaj? proste wnioski - energia wyzwolona z ?ród?a mocy magicznej przy pomocy celebransa i odpowiedniej regu?ki winna przej?? na miecz, aktywuj?c go "B??kitnym kryszta?em" i przywracaj?c mu zdolno?? palenia przeciwników. Jak si? oka?e, tym ?ród?em b?dzie kopiec rudy w Nowym Obozie, a celebransem - Mag Ognia, Milten.

 

Moc magiczna - dwa zastosowania.
IPB Image
Uriziel jest tak nietypow? broni?, ?e nie do??, ie zadaje obra?enia od magii - wspomniane wy?ej, stanowi idealn? bro? dla samego maga! Rozmawiaj?c z Xardasem po odbyciu rytua?u wspomni, ?e Mag równie? mo?e si? pos?ugiwa? Urizielem. Maj?c zg??biony VI kr?g magii, Xardas mo?e usun?? b??kitny klejnot z Uriziela gdzie skumulowana jest ca?a energia magiczna, a nast?pnie mo?e powsta? z tego runa "Fala ?mierci Uriziela", która b?dzie istn? machin? zag?ady. Kiedy klejnot zostanie usuni?ty, miecz straci swe w?a?ciwo?ci zadaj?ce obra?enia od magii jednak pozostanie dalej mocn? broni? w kwestii obra?e? fizycznych. Jedyny tego rodzaju dzia?ania skutek uboczny jest nast?puj?cy - usuni?cie klejnotu jest decyzj? i skutkiem nieodwo?aln? i wieczn?.

Statystyki Uriziela
Obra?enia zadawane - 120
Obra?enia od Oginia - 30
Wymagana Si?a - 30
Warto?? - 10000 bry?ek rudy