Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Intro maraton: seria Gothic + Risen
napisał: Robben, dnia 21.10.2009 19:46
Serwis Gamezilla.pl postanowi? publikowa? co jaki? czas krótki opis popularnych serii gier wraz z do??czonym intrem do ka?dej z nich. W drugim wydaniu tej nowej inicjatywy pojawi? si? opis ca?ej serii Gothic, od pierwszej cz??ci gry do rozszerzenia dla Gothica 3 a? po Risena, który - mimo ?e nie kontynuuje fabu?y Gothica - jest jego duchowym spadkobierc?.

> Intro maraton: seria Gothic + Risen
Gothic 3 vs. Risen
napisał: Robben, dnia 08.10.2009 22:08
Na stronie niemieckiego magazynu PC Games zosta?y opublikowane screeny porównuj?ce najnowsze dzie?o Piranha Bytes do Gothica 3. Zrzuty ekranu z obu tych gier prezentuj? ró?ne fragmenty rozgrywki pod wzgl?dem graficznym. Trzeba przyzna?, ?e pomimo ulepszonego silnika w Risenie, ró?nice w grafice s? niewielkie, a niektóre elementy w grze s? ?udz?co podobne do tych z Gothica 3 (np. modele postaci lub takie szczegó?y jak ksi??yc na niebie). Warto wspomnie?, ?e screeny zosta?y zrobione przy zainstalowanym najnowszym Community Patch 1.73.

> Gothic 3 vs. Risen
QuestPack 4 ju? wydany
napisał: Robben, dnia 06.10.2009 15:30
Tak oto zosta? wydany QuestPack 4 dla Gothic 3. Najnowsza i najwyra?niej ostatnia wersja tego projektu, w przeciwie?stwie do swoich poprzedników, nie dodaje do gry nowych zada?, lecz wprowadza sporo innych nowo?ci i zmian zwi?zanych z rozgrywk?. Jedn? z interesuj?cych zmian jest zachowanie NPC\'ów - teraz b?d? reagowa? uprzejmie lub agresywnie w zale?no?ci od zbroi bohatera. Pozosta?e nowo?ci i zmiany dotycz? magii, przedmiotów, tekstur, zada?, NPC\'ów i wielu innych. QuestPack przeznaczony jest tylko dla wydanego kilka dni temu Community Patch 1.73. Je?li chcecie uzyska? wi?cej informacji odwied?cie stron? WoG (link poni?ej). Niestety, z QuestPack\'a korzysta? b?d? zapewne tylko gracze niemieccy, gdy? polskiej wersji j?zykowej jak nie by?o, tak nie ma.

> Changelog QuestPack\'a na WorldofGothic.de
> Download
Kalendarz Acranii na pa?dziernik
napisał: Arthas, dnia 03.10.2009 21:46
Przysz?a pora na kartk? z kalendarza przeznaczon? dla miesi?ca pa?dziernik. Tym razem motywem przewodnim s? koczownicze osiedle z drewnianymi domkami, które bardzo interesuj?co si? prezentuj?.

> Kalendarz
Prace nad modem Czas Zap?aty nadal trwaj?
napisał: Robben, dnia 03.10.2009 01:18
Gracze oczekuj?cy na modyfikacj? Czas Zap?aty (przeznaczonej dla Gothic I), którzy zw?tpili, i? ów mod ujrzy ?wiat?o dzienne, mog? ju? by? spokojni. Na oficjalnej stronie projektu opublikowano o?wiadczenie, z którego jasno wynika, ?e prace nad modem nadal trwaj? i nie zamierzaj? zosta? przerwane, a na potwierdzenie swoich s?ów twórcy prezentuj? 2 nowe screeny:

Wszystkich oczekuj?cych graczy na nasz projekt pragniemy uspokoi?, i? wbrew wielu opiniom i plotkom rozsiewanym na forach dyskusyjnych prace nad modyfikacj? Czas Zap?aty trwaj? nadal. Nic w tej kwestii nie uleg?o zmianie a my nawet nie my?limy o porzuceniu czy zawieszeniu projektu :). Na potwierdzenie naszych s?ów przedstawiamy Wam kolejne dwa screeny ukazuj?ce fragmenty nowych lokacji, które odwiedzicie graj?c w Czas Zap?aty. Nowe wie?ci na temat naszych prac ju? wkrótce.

> News na czaszaplaty.pl
> Screeny ukazuj?ce fragmenty nowych lokacji

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]