Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Weekend z modem "Fabryka Klonów"
napisał: IsentoR, dnia 17.05.2008 14:28
W ten weekend przeniesiemy was w tajemniczy ?wiat Fabryki Klonów. W dalszej cz??ci newsa znajdziecie odno?nik do artyku?u napisanego przez Fetta, solucji w razie jakikolwiek problemów oraz linku sk?d ?ci?gniecie modyfikacje.

> Weekend z modem "Kabryka Klonów"
> Dyskusja na forum
> Solucja

Pobierz:
> Fabryka Klonów
Gothic IV - Fakty
napisał: IsentoR, dnia 15.05.2008 19:57
Serwis worldofgothic.de opublikowa? zbiór faktów na temat gry Gothic IV. Ich list? znajdziecie poni?ej.

Fakty:
 • Gra ukarze si? na dwóch platformach - PC oraz xBox 360.
 • Przewidywana data premiery: 25 luty 2010 rok.
 • Przewidywana data zako?czenia prac na platform? PC: 2 stycze? 2010 rok, dla xBoksa 360: 16 grudnia 2009 roku.
 • Gra zostanie wydana w wielu krajach, g?ównie europejskich ale równie? w Kanadzie i USA. Dodatkowo twórcy udost?pni? proste narz?dzia do pracy nad wersj? j?zykow? gry co umo?liwi ?atw? i szybk? lokalizacj?.
 • Bud?et gry wynosi 3.485.900 Euro. To ma?o przeliczaj?c na z?ote bo prawie 12 milionów w naszej walucie. Warto wspomnie?, ?e bud?et Wied?mina wynosi? prawie dwa razy wi?cej.
 • Podtytu? geneza nie odnosi si? bezpo?rednio do wydarze? z gry, dlatego jej akcja mo?e by? odgrywana przed, po lub w trakcie dotychczas znanych nam wydarze?. Obecnie wiemy ju?, ?e by? to tylko podtytu? prezentacji za? prawdziwy brzmi Arcania.
 • Eksploracja ?wiata i podró?owanie s? dla Spellbound dwoma najwa?niejszymi rzeczami, dlatego skupi? na nich swoj? uwag?.
 • Styl dialogów powinien pozosta? bez zmian lub b?dzie si? nieco ró?ni? od tych znanych nam z obecnych cz??ci.
 • System umiej?tno?ci zostanie ulepszony i rozbudowany.
 • Ponownie b?dzie nam dane ujrze? starych przyjació? z sagii, jednak nie powiedziano jeszcze nic konkretnego na ten temat.
 • Zostan? stworzone dwie wersje sterowania. Nowa oraz stara znana z poprzednich cz??ci.
 • System walki zostanie stworzony od nowa.
 • Historia zostanie podzielona na rozdzia?y.
 • Podczas tworzenia ?wiata twórcy skieruj? nacisk na du?e miasta oraz ogromne obszary do eksploracji.
 • By? mo?e w grze pojawi si? jazda konno, ewentualnie na innym stworzeniu. Niestety odpowied? na to pytanie nie zosta?a jeszcze sprecyzowana.
 • Muzyka w Gothic 4 jak dotychczas b?dzie jednym z wa?niejszych elementów nadaj?cych grze klimat.
 • Ostatecznie nie powiedziano na jakim silniku ma si? opiera? gra. Obecne informacje mówi? o Gamebryo lub Trinigy.
> Fakty @ WorldofGothic.de
> Dyskusja na forum
Gothic IV - Kolejne obrazki
napisał: IsentoR, dnia 15.05.2008 18:51
Do galerii wp?yn??y nowe obrazki pochodz?ce z gry Gothic IV. 8 grafik udost?pni? serwis IGN.com.

> Obrazki z Gothic IV
Gothic 4 - pierwsze screeny?
napisał: IsentoR, dnia 12.05.2008 18:30
Serwis SFTlive opublikowa? kilka grafik prezentuj?cych najnowsze dzie?o Spellbound jakim jest Gothic 4. Lecz nie mo?na mówi? o nich jako o screenach, gdy? nie s? one nimi. Spójrzmy prawdzie w oczy grafika jak? prezentuj? w du?ym stopniu przypomina t? ze znanego nam dobrze Gothica 3. Na pierwszy rzut oka wida? zastosowanie typowych marketingowych chwytów. Stojaki z broni? to typowe obrazy statyczne, high poly stworzone na potrzeby prezentacji. Wszystko to rendering podrasowany ostrym retuszem i matte paintingiem, nie maj?cy prawdopodobnie nic wspólnego z rzeczywistym obrazem z gry. Grafiki oczywi?cie umie?cili?my w naszej galerii. Dla porównania przypomn? prezentowan? przed premier? grafik? z gry Gothic 3. Oczywi?cie jest to równie? upi?kszony na potrzeby marketingu obraz. Cho? nieco mniej ekstremalnie.

> Gothic 4 @ Grafiki
> Gothic 3 @ wspomniany obraz
> Dyskusja na forum
Soulfire - nowy mod w produkcji
napisał: Boba Fett, dnia 05.05.2008 20:21
Ju? od d?u?szego czasu mo?na by?o s?ysze?, ?e modderski team Soulfire tworzy co? ciekawego na swoim zapleczu. Specjalnie dla Tawerny Gothic zosta?y nam udost?pnione informacje, które pokrótce postaram si? przedstawi?.

Na pocz?tku powiem, i? modyfikacja (tytu? roboczy to ,,Pocz?tki Khorinis"), tworzona pod Gothic 2 Noc Kruka, b?dzie mówi?a o wydarzeniach maj?cych miejsce przed powstaniem Magicznej Bariery nad Górnicz? Dolin?. B?dzie ona oferowa? nam dwa razy wi?cej czasu rozgrywki ni? sam Gothic 1, nowe ?wiaty, organizacje, postacie, przedmioty i zadania - czyli wszystko to, co porz?dny mod powinien dawa? graczom.
Prócz tego ca?a wyspa Khorinis (w tym Kolonia) zostanie poddana obróbce. Tak te? ujrzymy ?wiat, zanim napadli na niego orkowie i obrobili byli skaza?cy, np. pojawi si? wi?cej tawern i ,,osiedli"; niektóre domy, które w dodatku do Gothica 2 by?y spalone teraz b?d? ca?e i zamieszka?e; port w Khorinis zostanie powi?kszony - i to nie tylko przez zabudowania, a przez okr?ty i inne ?ajby; ujrzymy Koloni? przed powstaniem Bariery, a co za tym idzie nie b?dzie Nowego Obozu i Obozu Sekty - za to b?dzie nam dane zwiedzi? kilka nowych kopal? i innych miejsc, które w Gothic 1 by?y zniszczone i zapomniane przez ?wiat.
S?owem mówi?c, ,,Pocz?tki Khorinis" b?dzie ogromnym modem, który, o ile plany twórców nie spal? na panewce, dostarczy nam tyle samo dobrej zabawy, ile da?y nam ,,Mroczne Tajemnice". Pytanie: czy warto czeka?? Wed?ug mnie jak najbardziej tak, szczególnie ?e jeszcze nie by?o tak ambitnej produkcji mówi?cej o wydarzeniach sprzed Gothica 1.

Przedstawiam równie? screena, którego Soulfire u?yczy?o nam do tego newsa:
> Pocz?tki Khorinis

> Dyskusja na forum
> Dyskusja na The Modders

W swoim czasie na Tawernie Gothic uka?e si? równie? wywiad z tym teamem na temat tej?e modyfikacji i nie tylko.

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]