Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Risen i Piranha Bytes na Games Convention
napisał: Arthas, dnia 19.08.2008 22:47
Tegoroczne targi Games Convention w Lipsku zaczynaj? si? ju? jutro, ale wcze?niej nie zaszkodzi poinformowa? o planie imprezy dotycz?cej Piranii i jej nowej gry Risen, o której by?a ju? nieraz mowa na ?amach Tawerny. Twórca sagi Gothic sw? prezentacj? pierwszego trailera z gry i przedstawienia najwa?niejszych wiadomo?ci na temat Risen zacznie 21 sierpnia w godzinach popo?udniowych. Wydawca tego dobrze zapowiadaj?cego si? cRPG  Deep Silver uruchomi? ju? swój specjalny kana? na Youtube, dzi?ki któremu poznamy b?dzie mo?na obserowowa? najwa?niejsze wydarzenia na GC zwi?zane w?a?nie z Piranha Bytes i Risen.

> Strona targów Games Convention
> Plan wyst?pie? Piranha Bytes
> Kana? Deep Silver na YouTube
Zapowied? Gothic 4 w Game Star
napisał: Arthas, dnia 18.08.2008 14:29
W najnowszym wydaniu magazynu Game Star (10/2008 wrzesie?) zostanie zawarta bardzo obszerna i dok?adna zapowied? Gothic 4 - Arcania. Obiecywane s? liczne szczegó?y dotycz?ce fabu?y i nowych technik u?ytych w grze, z którymi nie mieli?my do tej pory do czynienia. Ponadto ujrzymy nowe, nieznane dot?d screeny z gry oraz ostateczny wygl?d logo. Prócz zapowiedzi czwartej ods?ony Gothica nie zabraknie kilku informacji dotycz?cych dodatku do trzeciej cz??ci - Zapomnianych Bogów. Warto te? wspomnie?, ?e od teraz, co miesi?c publikowane b?d? cz??ci opowiada?, które maj? by? wst?pem do historii o niemieckim tytule "Gasthaus zur gespaltenen Jungfrau" (Niezdecydowana dziewica?) , które b?dzie krótkim wst?pem do premiery i kolejnych faktów o Arcanii. Game Star dost?pny w sklepach b?dzie ju? od 27 sierpnia, prenumerata za? dotrze do czytelników 23.

> GameStar.de
> Informacje o "Gasthaus zur gespaltenen Jungfrau"
Fina? konkursu "Amulet ?ni?cego"
napisał: Arthas, dnia 18.08.2008 11:28
Rywalizacja dotycz?ca projektu na Amulet ?ni?cego, o którym informowali?my ju? jaki? czas temu zbli?a si? ku fazie ko?cowej. Zosta?o zako?czone nadsy?anie prac, a na forum WoG.de utworzono specjaln? sond?, dzi?ki której mo?na g?osowa? na swojego faworyta spo?ród prac wyszczególnionych w galerii.

> G?osowanie na forum
> Galeria prac
Service Pack v1.2 dla Nocy Kruka
napisał: Respev, dnia 15.08.2008 20:57
Dzisiejszego wieczoru publikujemy kolejnego Service Packa. Naprawili?my kolejne b??dy. Przypominamy - ?eby wszystkie zmiany dokonane przez Service Pack zadzia?a?y, musisz zacz?? gr? od pocz?tku! Service Pack 1.2 posiada ju? zaaplikowane poprawki, które zosta?y wdro?one w Service Pack v1 oraz v1.1, wi?c wystarczy, ?e na czyst? (b?d? ju? spatchowan?) gr? zainstalujemy najnowsz? wersj? naszego produktu. Nowa wersja wnosi ze sob? nast?puj?ce poprawki:
  • Poprawiony dialog ze stra?nikiem po?udniowej bramy miasta.
  • Nowe opcje w menu g?ównym (m.in. mo?liwo?? wy??czenia reklam).
  • Zmniejszono ilo?? do?wiadczenia jakie otrzymujemy po oddaniu Scattemu kufla piwa.
  • Usuni?ty b??d, który objawia? si? poprzez niesko?czony zapis w dzienniku przy rozmowie z Thorbenem o wytrychach.
  • Rozmna?anie mieczy u Harada zosta?o wyeliminowane. Gracz móg? sprzedawa? jeden miecz w cenie dwóch poprzez wykorzystanie powszechnie znanego tricku.
  • Wyeliminowanie b??dów zwi?zanych z niemieckimi tekstami w polskiej wersji gry.
  • Od teraz niemo?liwe jest uzyskanie 12000 sztuk z?ota po pobiciu Jana, gdy damy mu te pieni?dze na wyrób zbroi.
  • Demony zosta?y zmniejszone o 25%, skutkiem czego nie blokuj? si? ju? w przej?ciach.
  • Usuni?cie b??du, w skutek którego Francis i jego pobicie skutkuje odebraniem jego ksi?gi z notatkami, a nast?pnie oddawaniu mu jej w niesko?czono?? za punkty do?wiadczenia i z?oto.
  • Poprawione drobne literówki pope?nione przez CD Projekt w tekstach gry.
> Pobierz Service Pack v1.2
> Dyskusja na forum
Trylogia w Z?otej Kolekcji
napisał: Arthas, dnia 08.08.2008 21:10
Od dzisiaj, na Gram.pl mo?na zamawia? nowe pre-ordery Z?otej Kolekcji w?ród których znalaz?a si? ca?a saga Gothic pod tytu?em Gothic Universe. W pakiet wchodz? Gothic I, II, III oraz dodatek do drugiej cz??ci - Noc Kruka. Cena ca?ego zestawu to 99,90 z? (posiadacze wirtualnych pieni?dzy zap?ac? 79,90), a wi?c to doskona?a okazja, aby ka?dy nie posiadaj?cy wszystkich cz??ci przygód Bezimiennego móg? je naby? po okaza?ej cenie. Prócz Gothica, udost?pnione zamawiaj?cym zosta?y pakiety Warhammer oraz Race '07.

> Gram.pl news
> Zamów Gothic Universe

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]