Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Trailer Risen
napisał: Serail, dnia 20.08.2008 14:16
Przed chwil? na stronie www.worldofrisen.de zamieszczono pierwszy oficjalny trailer tego projektu. Film wa?y oko?o 80 MB i trwa pó?torej minuty. Na poczatku trailera naszym oczom ukazuje si? dwójka ludzi uciekaj?ca przed jakim? stworem, lecz chwile potem akcja przenosi si? do miasta gdzie mamy okazj? s?ysze? pewien ciekawy dialog.
- Sir, znale?li?my to.
- Nareszcie, zaczynamy.
Co oznacza?y s?owa "znale?li?my to"? Najpewniej dowiemy si? tego dopiero po premierze gry. Ogl?daj?c dalsz? cz??? trailera mo?na wywnioskowa?, ?e Piranha Bytes stawia na efektywno??, lecz tego nie da sie opowiedzie? s?owami, to musicie zobaczy? sami.

> Download na WorldofRisen
> Materia? na YouTube
Risen i Piranha Bytes na Games Convention
napisał: Arthas, dnia 19.08.2008 22:47
Tegoroczne targi Games Convention w Lipsku zaczynaj? si? ju? jutro, ale wcze?niej nie zaszkodzi poinformowa? o planie imprezy dotycz?cej Piranii i jej nowej gry Risen, o której by?a ju? nieraz mowa na ?amach Tawerny. Twórca sagi Gothic sw? prezentacj? pierwszego trailera z gry i przedstawienia najwa?niejszych wiadomo?ci na temat Risen zacznie 21 sierpnia w godzinach popo?udniowych. Wydawca tego dobrze zapowiadaj?cego si? cRPG  Deep Silver uruchomi? ju? swój specjalny kana? na Youtube, dzi?ki któremu poznamy b?dzie mo?na obserowowa? najwa?niejsze wydarzenia na GC zwi?zane w?a?nie z Piranha Bytes i Risen.

> Strona targów Games Convention
> Plan wyst?pie? Piranha Bytes
> Kana? Deep Silver na YouTube
Zapowied? Gothic 4 w Game Star
napisał: Arthas, dnia 18.08.2008 14:29
W najnowszym wydaniu magazynu Game Star (10/2008 wrzesie?) zostanie zawarta bardzo obszerna i dok?adna zapowied? Gothic 4 - Arcania. Obiecywane s? liczne szczegó?y dotycz?ce fabu?y i nowych technik u?ytych w grze, z którymi nie mieli?my do tej pory do czynienia. Ponadto ujrzymy nowe, nieznane dot?d screeny z gry oraz ostateczny wygl?d logo. Prócz zapowiedzi czwartej ods?ony Gothica nie zabraknie kilku informacji dotycz?cych dodatku do trzeciej cz??ci - Zapomnianych Bogów. Warto te? wspomnie?, ?e od teraz, co miesi?c publikowane b?d? cz??ci opowiada?, które maj? by? wst?pem do historii o niemieckim tytule "Gasthaus zur gespaltenen Jungfrau" (Niezdecydowana dziewica?) , które b?dzie krótkim wst?pem do premiery i kolejnych faktów o Arcanii. Game Star dost?pny w sklepach b?dzie ju? od 27 sierpnia, prenumerata za? dotrze do czytelników 23.

> GameStar.de
> Informacje o "Gasthaus zur gespaltenen Jungfrau"
Fina? konkursu "Amulet ?ni?cego"
napisał: Arthas, dnia 18.08.2008 11:28
Rywalizacja dotycz?ca projektu na Amulet ?ni?cego, o którym informowali?my ju? jaki? czas temu zbli?a si? ku fazie ko?cowej. Zosta?o zako?czone nadsy?anie prac, a na forum WoG.de utworzono specjaln? sond?, dzi?ki której mo?na g?osowa? na swojego faworyta spo?ród prac wyszczególnionych w galerii.

> G?osowanie na forum
> Galeria prac
Service Pack v1.2 dla Nocy Kruka
napisał: Respev, dnia 15.08.2008 20:57
Dzisiejszego wieczoru publikujemy kolejnego Service Packa. Naprawili?my kolejne b??dy. Przypominamy - ?eby wszystkie zmiany dokonane przez Service Pack zadzia?a?y, musisz zacz?? gr? od pocz?tku! Service Pack 1.2 posiada ju? zaaplikowane poprawki, które zosta?y wdro?one w Service Pack v1 oraz v1.1, wi?c wystarczy, ?e na czyst? (b?d? ju? spatchowan?) gr? zainstalujemy najnowsz? wersj? naszego produktu. Nowa wersja wnosi ze sob? nast?puj?ce poprawki:
  • Poprawiony dialog ze stra?nikiem po?udniowej bramy miasta.
  • Nowe opcje w menu g?ównym (m.in. mo?liwo?? wy??czenia reklam).
  • Zmniejszono ilo?? do?wiadczenia jakie otrzymujemy po oddaniu Scattemu kufla piwa.
  • Usuni?ty b??d, który objawia? si? poprzez niesko?czony zapis w dzienniku przy rozmowie z Thorbenem o wytrychach.
  • Rozmna?anie mieczy u Harada zosta?o wyeliminowane. Gracz móg? sprzedawa? jeden miecz w cenie dwóch poprzez wykorzystanie powszechnie znanego tricku.
  • Wyeliminowanie b??dów zwi?zanych z niemieckimi tekstami w polskiej wersji gry.
  • Od teraz niemo?liwe jest uzyskanie 12000 sztuk z?ota po pobiciu Jana, gdy damy mu te pieni?dze na wyrób zbroi.
  • Demony zosta?y zmniejszone o 25%, skutkiem czego nie blokuj? si? ju? w przej?ciach.
  • Usuni?cie b??du, w skutek którego Francis i jego pobicie skutkuje odebraniem jego ksi?gi z notatkami, a nast?pnie oddawaniu mu jej w niesko?czono?? za punkty do?wiadczenia i z?oto.
  • Poprawione drobne literówki pope?nione przez CD Projekt w tekstach gry.
> Pobierz Service Pack v1.2
> Dyskusja na forum

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]