Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Soulfire - nowy mod w produkcji
napisał: Boba Fett, dnia 05.05.2008 20:21
Ju? od d?u?szego czasu mo?na by?o s?ysze?, ?e modderski team Soulfire tworzy co? ciekawego na swoim zapleczu. Specjalnie dla Tawerny Gothic zosta?y nam udost?pnione informacje, które pokrótce postaram si? przedstawi?.

Na pocz?tku powiem, i? modyfikacja (tytu? roboczy to ,,Pocz?tki Khorinis"), tworzona pod Gothic 2 Noc Kruka, b?dzie mówi?a o wydarzeniach maj?cych miejsce przed powstaniem Magicznej Bariery nad Górnicz? Dolin?. B?dzie ona oferowa? nam dwa razy wi?cej czasu rozgrywki ni? sam Gothic 1, nowe ?wiaty, organizacje, postacie, przedmioty i zadania - czyli wszystko to, co porz?dny mod powinien dawa? graczom.
Prócz tego ca?a wyspa Khorinis (w tym Kolonia) zostanie poddana obróbce. Tak te? ujrzymy ?wiat, zanim napadli na niego orkowie i obrobili byli skaza?cy, np. pojawi si? wi?cej tawern i ,,osiedli"; niektóre domy, które w dodatku do Gothica 2 by?y spalone teraz b?d? ca?e i zamieszka?e; port w Khorinis zostanie powi?kszony - i to nie tylko przez zabudowania, a przez okr?ty i inne ?ajby; ujrzymy Koloni? przed powstaniem Bariery, a co za tym idzie nie b?dzie Nowego Obozu i Obozu Sekty - za to b?dzie nam dane zwiedzi? kilka nowych kopal? i innych miejsc, które w Gothic 1 by?y zniszczone i zapomniane przez ?wiat.
S?owem mówi?c, ,,Pocz?tki Khorinis" b?dzie ogromnym modem, który, o ile plany twórców nie spal? na panewce, dostarczy nam tyle samo dobrej zabawy, ile da?y nam ,,Mroczne Tajemnice". Pytanie: czy warto czeka?? Wed?ug mnie jak najbardziej tak, szczególnie ?e jeszcze nie by?o tak ambitnej produkcji mówi?cej o wydarzeniach sprzed Gothica 1.

Przedstawiam równie? screena, którego Soulfire u?yczy?o nam do tego newsa:
> Pocz?tki Khorinis

> Dyskusja na forum
> Dyskusja na The Modders

W swoim czasie na Tawernie Gothic uka?e si? równie? wywiad z tym teamem na temat tej?e modyfikacji i nie tylko.
Weekend z modem "Zemsta Beliara"
napisał: IsentoR, dnia 02.05.2008 23:50
W ten weekend Boba Fett podzieli si? z wami swoimi wra?eniami zwi?zanymi z modyfikacj? "Zemsta Beliara". Zapraszam do lektury i zach?cam do regularnych odwiedzin serwisu. Ju? wkrótce zapowiedzi nadchodz?cych polskich modów.

> Weekend z modem "Zemsta Beliara"
> Dyskusja a Forum

Pobierz:
> Zemsta Beliara
Gothic 4: Arcania
napisał: Respev, dnia 27.04.2008 15:34
Subskrybenci niemieckiego magazynu PC Games w najnowszym, czerwcowym wydaniu (nie za wcze?nie?) znale?li informacje dotycz?ce najnowszej, czwartej cz??ci gry Gothic. Informacjami tymi podzielili si? z czeskim serwisem growym, Tiscali, a teraz dost?p do nich zapewniamy naszym czytelnikom. Pierwsza, i najwa?niejsza chyba wiadomo?? - podtytu? Gothica 4 to Arcania, a nie jak spekulowano wcze?niej, Genesis.

Fabu?a gry rzuci nas 10 lat po wydarzeniach, które mia?y miejsce w trzeciej cz??ci Gothica, przygody nasze rozgrywa? si? natomiast b?d? na ró?nych wyspach zlokalizowanych na po?udniu - na ka?dej z nich istnie? maj? ró?ne strefy klimatyczne, jak równie? charakterystyczna dla nich flora i fauna. Gothic 4 zaoferowa? ma równie? specjaln?, ukryt? lokalizacj? czasowo chronion? przez magiczn? tarcz? czy barier?. W grze obecne b?d? tak?e zmiany pogodowe oraz pe?en cykl dnia i nocy - ciekawie zapowiada si? mo?liwo?? magicznej zmiany pory dnia (przyk?adowo rzucaj?c czar mo?emy spowodowa? szybsze nadej?cie zmierzchu, co pomo?e nam w przemkni?ciu si? obok stra?ników).

Potwierdzono obecno?? w grze bohaterów niezale?nych znanych z poprzedniej cz??ci Gothica, jak równie? zmieniony wygl?d niektórych potworów. Nasz bohater b?dzie móg? si? wspina? oraz dosiada? zwierz?t wierzchowych. Co wa?ne, deweloperzy gry do?? wnikliwie przeanalizowali sugestie graczy pojawiaj?ce si? na oficjalnym forum Gothica i zapowiedzieli zaimplementowanie niektórych z nich - wi?cej niestety nic nie wiadomo.

Nieznany jest równie? termin wydania gry - jak zwykle w takich wypadkach pojawia si? stwierdzenie, i? uka?e si? ona na rynku kiedy b?dzie gotowa. Z kolejnych dobrych wiadomo?ci - Gothic 4: Arcania zaprezentowany zostanie podczas tegorocznych targów Game Convention.


¬ród?o: Gry-OnLine.pl
Die Klonfabrik - dubbing
napisał: Boba Fett, dnia 21.04.2008 18:02
Na stronie gothicmods.info jaki? czas temu pojawi?a si? wiadomo??, i? do Fabryki Klonów (modyfikacja do G2: NK) zosta? wydany dubbing wraz z popraw? kilku skryptów. Równie? na naszym forum powsta? topic po?wi?cony temu ,,wydarzeniu" - zapraszamy do dyskusji na ten temat oraz zg?szaniu tam wszelkich problemów z modem.

„Fabryka Klonów” to krótka modyfikacja stworzona pod Gothic II: Noc Kruka. W modzie wcielamy si? w klona, który zosta? co dopiero stworzony przez swojego Mistrza. B?dziemy musieli zorientowa? si? zaistnia?ej w sytuacji, a nast?pnie, zrobi?, co do nas nale?y, czyli uratowa? po raz kolejny ?wiat.

Ju? nied?ugo na stronie pojawi si? recenzja modyfikacji oraz spolszczenia (wraz z dubbingiem).

Pobierz:
> Die Klonfabrik

> Dyskusja na Forum
Saga Gothic ju? za 21,99z?
napisał: IsentoR, dnia 20.04.2008 13:37
W najnowszej ofercie jak? oferuje sklep.gram.pl pod tytu?em Extra Klasyka znalaz?a si? Saga Gothic, w której sk?ad wchodzi Gothic I, Gothic II oraz Noc Kruka za jedyne 21,99z?. Oferta dost?pna w pre-orderze z wysy?k? od 24 kwietnia. To mniej ni? po?owa poprzednio proponowanej ceny. Tak tanio jeszcze nie by?o. Je?li jeszcze nie masz tego tytu?u w swojej kolekcji zach?cam do zakupu gry. Sp?dzisz przy niej wiele ciekawych chwil cho?by ju? w zbli?aj?cym si? d?ugim, majowym weekendzie.

> Sklep.gram.pl @ Saga Gothic
> Sklep.gram.pl @ Oferta Extra Klasyki

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]