Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Trylogia w Z?otej Kolekcji
napisał: Arthas, dnia 08.08.2008 21:10
Od dzisiaj, na Gram.pl mo?na zamawia? nowe pre-ordery Z?otej Kolekcji w?ród których znalaz?a si? ca?a saga Gothic pod tytu?em Gothic Universe. W pakiet wchodz? Gothic I, II, III oraz dodatek do drugiej cz??ci - Noc Kruka. Cena ca?ego zestawu to 99,90 z? (posiadacze wirtualnych pieni?dzy zap?ac? 79,90), a wi?c to doskona?a okazja, aby ka?dy nie posiadaj?cy wszystkich cz??ci przygód Bezimiennego móg? je naby? po okaza?ej cenie. Prócz Gothica, udost?pnione zamawiaj?cym zosta?y pakiety Warhammer oraz Race '07.

> Gram.pl news
> Zamów Gothic Universe
Odliczanie zako?czone
napisał: Serail, dnia 06.08.2008 19:09
Odliczanie na stronie internetowej wydawcy Deepsilver, o którym informowali?my na naszych ?amach pi?? dni temu w?a?nie si? zako?czy?o. Jednak zamiast obszernych informacji na temat projektu RPB otrzymali?my tylko kolejny ekran odliczaj?cy czas, jednak?e wiemy ju?, ?e gra nad któr? pracuje Piranha Bytes nie nazywa si? "RPB", ale "Risen". Teraz nale?y poczeka? tylko kolejne 13 dni do zako?czenia kolejnego odliczania i otrzymania informacji dotycz?cej tej gry, z któr? fani gier rpg wi??? wielkie nadzieje. A wi?c czekajmy cierpliwie do 19.08.2008 roku.

> Oficjalna strona wydawcy
> Oficjalna strona gry
Gothic 3 Community Patch v1.7 oficjalnie zapowiedziany!
napisał: Respev, dnia 02.08.2008 16:44
Wczoraj Community Patch v1.7 zosta? oficjalnie zapowiedziany. £atka b?dzie poprawia?a szereg b??dów, w?ród nich znajdzie si? ulepszona sztuczna inteligencja przeciwników, przy bitwie or??em, odtwarzane b?d? odg?osy z Gothic II, a tak?e mo?liwo?? walki z kilkoma przeciwnikami naraz. Wydano tak?e mini-zapowied? wideo, która ukazuje nowe IA w akcji, Nieznana jest data premiery patcha. Miejmy nadziej?, ?e ta nast?pi nied?ugo.

> Prezentacja AI w Community Patch v1.7 @ Youtube.com
> Dyskusja na forum
RPB - nowa gra Piranha Bytes
napisał: Arthas, dnia 01.08.2008 21:33
Jak wi?kszo?ci wiadomo, studio odpowiedzialne za sag? Gothic tworzy swoj? now? gr?. Od niemal roku nie mieli?my o niej ?adnych szerszych informacji i wiadomo?ci a? do teraz. Nowy partner Piranha Bytes - Deep Silver doniós? w ko?cu o stronie internetowej gry o roboczym tytule RPB. Na "sajcie" nie pojawi?o si? do tej pory nic interesuj?cego poza zegarem odliczaj?cym czas do uzyskania konkretnych wie?ci dotycz?cych gry. Ju? za niespe?na pi?? dni nasza ciekawo?? powinna zosta? zaspokojona. Pozostaje czeka?...

> Strona internetowa RPB
Service Pack v1.1 dla Gothic II: Noc Kruka wydany!
napisał: Respev, dnia 01.08.2008 17:36
Nie min?? dzie?, a my ju? publikujemy kolejnego Service Packa. Dlaczego tak szybko? W patchu wyst?pi? b??d krytyczny - niektóre nazwy przedmiotów i postaci by?y w j?zyku niemieckim. B??d ten oczywi?cie usuni?to. Ponadto naprawili?my trzy, bardzo znane usterki. Przypominamy - ?eby wszystkie zmiany dokonane przez Service Pack zadzia?a?y, musisz zacz?? gr? od pocz?tku! Service Pack 1.1 posiada ju? zaaplikowane poprawki, które zosta?y wdro?one w Service Pack 1, wi?c wystarczy, ?e na czyst? (b?d? ju? spatchowan?) gr? zainstalujemy najnowsz? wersj? naszego produktu. Nowa wersja wnosi ze sob? cztery nast?puj?ce poprawki:
  • Naprawiono b??dy, które wyst?puj? w wyniku niekompletnie przet?umaczonych skryptów przez Lorda Micha?a z TheModders. Teraz wszystkie skrypty s? po polsku.
  • Usuni?ty b??d zwi?zany z Carlem i jego robotnikiem, dzi?ki któremu gracz móg? pobi? owe osoby i dzi?ki temu uzyskiwa? niesko?czon? ilo?? stali. Teraz postacie te s? nie?miertelne, wi?c gracz nie mo?e wykonywa? tej czynno?ci.
  • Bennet ju? nigdy wi?cej nie sprzeda niesko?czonej ilo?ci stali. Ba, gracz w ogóle nie mo?e ju? jej u niego kupowa?, gdy? jest ona teraz sprzedawana przez Hodgesa (asystenta Benneta) po dwie sztuki na jeden rozdzia?.
  • Od teraz przy spytaniu Roda o nauk? pos?ugiwania si? broni? dwur?czn?, dodawany jest wpis do dziennika, który mówi, ?e ów posta? mo?e nauczy? nas pos?ugiwania si? broni? dwur?czn?.
> Pobierz Service Pack v1.1
> Dyskusja na forum

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]