Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Wywiad z "Z?ote Wrota"
napisał: IsentoR, dnia 31.05.2008 13:19
Serail przeprowadzi? wywiad z Bratem Xardasem. Szefem grupy modderskiej Z?ote Wrota tworz?cym modyfikacj? pod takim samym tytu?em. Zapraszam do lektury.

> Wywiad z "Z?ote Wrota"
> Pozosta?e wywiady
Weekend z modem "Bumshak"
napisał: IsentoR, dnia 31.05.2008 10:54
W ten weekend zapewnimy wam nie lada atrakcje zwi?zane z moddingiem. Ju? teraz kolejny artyku? z serii "weekend z modem" napisany przez Seraila. Zach?cam do lektury i systematycznego odwiedzania Tawerny, poniewa? ju? wkrótce kolejna niespodzianka tego weekendu.

> Weekend z modem "Bumshak"
> Spis pozosta?ych "weekendów z modem"
> Bumshak solucja
> Dyskusja na forum

Pobierz:
> Bumshak
Weekend z modem "Przyzywacz Burzy"
napisał: Boba Fett, dnia 30.05.2008 21:21
Dzisiaj wyj?tkowo kilka godzi? przed weekendem* prezentujemy wam kolejn? ods?on? cotygodniowego "weekendu z modyfikacj?". Tym razem przedstawiamy recenzj? autorstwa Boby Fetta moda "Sturmbringer", który jest w pe?ni spolszczony oraz posiada dubbing. W razie problemów prosimy pisa? na forum.

> Weekend z modem "Przyzywacz Burzy"
> Dyskusja na forum

Pobierz:
> Przyzywacz Burzy

* Ju? jutro zamie?cimy kolejn? recenzj?, tym razem modu "Bumshack". Ot taki prezent na dzie? dziecka od zarz?du Tawerny Gothic. ;)
Nowe forum Tawerny
napisał: Boba Fett, dnia 27.05.2008 18:01
Dnia dzisiejszego zosta?o uruchomione nowe forum Tawerny Gothic (a dok?adniej przeniesione ze skryptu Invision Power Board na Simple Machines Forum), które wreszcie b?dzie odpowiednie dla potrzeb u?ytkowników, jak i administracji. Najwa?niejsz? i najmocniej zauwa?aln? ró?nic? jest szybko?? - teraz ju? nie powinni?my spodziewa? si? sytuacji, kiedy jedna strona wczytywa? si? b?dzie kilkadziesi?t sekund. Oczywi?cie nie mog?o si? oby? bez pewnych ,,ofiar", jednak?e zarz?dowi najbardziej zale?a?o na tym, by nowe forum sprawia?o jak najmniej problemów i by?o bardzo szybkie w dzia?aniu. Kolejn? zmian? jest skin - dla starych wyjadaczy z pocz?tku mo?e to sprawia? k?opoty, lecz to tylko kwestia przyzwyczajenia. System rozdawania reputacji uleg? zmianie w celu za?egniania przysz?ych problemów z niezadowolonymi u?ytkownikami, a opcja wstawiania ostrze?e? przez zarz?d zosta?a usuni?ta (teraz b?d? tylko wysy?ane s?owne upomnienia, a ostateczno?ci? b?dzie banicja na czas z góry okre?lony). Z czasem na forum prawdopodobnie powinny pojawi? si? jeszcze inne udogodnienia sprawiaj?ce, ?e obcowanie na nim b?dzie przyjemniejsze.

W najbli?szych miesi?cach planujemy tak?e zmieni? CMS naszej strony, a co za tym idzie jej wygl?d i szybko?? dzia?ania ulegn? zmianie (oczywi?cie na plus).

> Forum Gothic.gram.pl
Przetrwanie - ju? jest!
napisał: IsentoR, dnia 22.05.2008 12:43
Wczorajszego dnia swoj? premier? mia? mod Przetrwanie. Po do?? d?ugim oczekiwaniu mo?emy wreszcie zagra? w kolejne dzie?o polskich modderów. Modyfikacja opowiada o:

Niedawno przed przybyciem Bezimiennego ze Starego Obozu odszed? Dowódca Stra?y i trzech innych wp?ywowych stra?ników. Gomez miota? si? w bezsilnej w?ciek?o?ci - nie raczyli go nawet powiadomi?. Nowym dowódc? mianowa? Thorusa - chciwego drania, który zrobi wszystko, aby tylko dochrapa? si? stanowiska. Atmosfer? podsyca?o znikni?cie 2 kopaczy. Wiele pyta? stawiano sobie w Starym Obozie - Co planuj?? Gdzie podziali si? Mayb, Vinoy i Nek? Co zrobi Gomez? Jak zareaguj? na to pozosta?e obozy? Na te i inne pytania znajdziecie odpowied? w PRZETRWANIU

G?ównie oferuje:
- 12 nowych NPC + 14 ambientów
- Edytowany ?wiat
- Nowy obóz
- 6 rozbudowanych questów
- Ciekaw? fabu??

Zach?cam do gry wszystkich posiadaczy gry Gothic I.

Pobierz:
> Tawerna Gothic Pliki
> Rapidshare.com
> Sendspace.com
> FileFactory.com

> Dyskusja na forum

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]